Christoph Wrembek SJ
Christoph Wrembek SJ, sündinud 1942. a, üles kasvanud Berliinis. 1961. a astunud jesuiitide novitsiaati, järgnevalt filosoofia ja teoloogia õpingud, filmitöö. Alates 1974. a tudengite preester Berliinis. Alates 1983. a preestrite hingehoidja kolmes saksa diötseesis, harjutuste meister. Eestis tegutseb hingehoiu ja sotsiaaltöö vallas 1991. aastast.

Varem ilmunud: ''Aadama pääsemine paradiisist'', 1994 (e.k 1998).

Christoph Wrembek SJ, Jahrgang 1942, in Berlin aufgewachsen, 1961 eingetreten in das Noviziat der Jesuiten, Studien der Philosophie und Theologie, Filmarbeit. Ab 1974 Studentenpfarrer in Berlin. Ab 1983 Priesterseelsorger in drei deutschen Diözesen, Exerzitienmeister. In Estland seelsorglich und sozial tätig seit 1991.

Veröffentlichungen: "Adams rettende Vertreibung" (1994) und zahlreiche Artikel.
 
Autoril on 8 raamatut:
Jesuiten in Estland 1923 bis 1961 Hind: 8.90 €
Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
Anhand von Archivmaterial aus Beständen der Jesuiten, ergänzt durch andere Literatur, bietet der Autor erstmals eine umfassende und genaue Darstellung der Seelsorgetätigkeit der Patres in Estland in den Jahren von 1923 bis 1961. Anhand einer "Pfarrei-Chronik" wird auch die Arbeit von Kapuzinerpatres und -brüdern dargestellt. Einige Briefe, Fotos und andere Dokumente, die die missionarische Arbeit der Jesuiten in jenen schwierigen Jahren anschaulich (aus estnischer Sicht auch zum Schmunzeln) und dramatisch illustrieren, werden hier zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Aus den Dokumenten wird die Zielvorstellung des Vatikans ersichtlich, durch die missionarische Arbeit der Jesuiten und Kapuziner die Einheit zwischen katholischer Kirche und Orthodoxie auf den Weg zu bringen. Ergreifend sind die letzten Briefe des Erzbischofs Eduard Profittlich SJ und des Pater Werling SJ.
Teemad: Ajalugu, Religioon
 
Jesuiidid Eestis 1923-1961 Hind: 8.90 €
Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
Jesuiitide arhiivimaterjali ja muu kirjanduse põhjal on autor koostanud hõlmava ja täpse käsitluse paatrite tegevusest Eestis aastatel 1923 kuni 1961. ''Kogudusekroonika'' alusel kirjeldatakse ka kaputsiinipreestrite ja -vendade tööd. Mõned kirjad, fotod ja dokumendid, mis illustreerivad ilmekalt ja dramaatiliselt jesuiitide tööd nendel rasketel aastatel, avaldatakse siin esmakordselt. Dokumentidest ilmneb Vatikani taotlus rajada siinsete jesuiitide ja kaputsiinlaste abil teed katoliku ja õigeusu kiriku ühtsusele. Köitvad on peapiiskop Eduard Profittlichi SJ ja paater Henri Werlingi SJ viimased kirjad.
Teemad: Ajalugu, Religioon
 
Aadama pääsemine paradiisist. Inimesest ja tema patust ning Jumalast ja tema armust Hind: 9.90 € 4.95 €
Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
Ajendatuna Eugen Drewermanni ''Kurja struktuuridest'' (1976) on autor ette võtnud katse vahendada tänapäeva eksegeetilisi teadmisi kõigile arusaadavas keeles. Raamat käsitleb alglugude seda osa, mida omistatakse nn. jahvistlikule allikale. Teadlikule lugejale ei jää märkamata Drewermanni käsituste mõjud. Wrembek ei järgi teda siiski täielikult, distantseerib end ''hirmu'' mõistest ning arendab süstemaatiliselt välja ''pärispatu'' teoloogia uue lähtealuse, rikastades nõnda teoloogilist maastikku.
Teemad: Ilukirjandus, Religioon, Soodus
 
Kõigepühamast kolmainust Hind: 1.60 €
Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
Usust rääkides kasutame maisest tegelikkusest pärit kujutluspilte ja mõisteid. Teisiti ei saa. Kui me aga need kujutluspildid Jumalale üle kanname, tekitab see paratamatult väärarusaamu. Aastaid Eestis tegutsenud jesuiitpreester Christoph Wrembek arutleb käesolevas raamatukeses, kuidas ja milliste mõistete abil tuleks rääkida Kolmainsusest, mis on kristliku usu üks põhjapanevaid õpetusi. Raamat aitab tänapäeva kristlastel mõista, mida õieti tähendab Jumala „kolmainsus“ ja miks on see üleüldse oluline.
Teemad: Religioon
 
Mina ja Kolm Kuningat Hind: 4.95 €
Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
SILMAJA 4

Praeguse valitseva eksegeetilise koolkonna (ajaloolis-kriitiline koolkond) esindajate juures saab Petlemma tähe teema vaid väsinud muige osaliseks: See on ju paljas usulegend! Või peetakse seda veaks. Aga igatahes ei ole mõtet selle taga midagi reaalset, konkreetselt astronoomilist otsida. Ja kui seal oligi mingi täht, siis ei tahtnud Matteus kindlasti mitte sellest rääkida.
Autor Christoph Wrembek, jesuiit, tõestab aga vastupidist!
Teemad: Ajalugu, Religioon
 
Jõulud Hind: 4.95 €
Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
SILMAJA 8

Kust teadis Luukas kõiki neid üksikasju, mida ta seoses Jeesuse sünniga kirjeldab? Tuntud autori Christoph Wrembek SJ jaoks näib kõige tõenäolisem vastus olevat see, et Luukas kohtus
Efesoses Maarjaga ning kuulis juhtunust just temalt. Wrembek näitab oma jõululoo sissejuhatuses asjatundlikult, huvitavalt ja haaravalt, et sellel oletusel on oma teatud tõepõhi all, ning et selle sündmuse näol on ühtlasi tegu ilmutuse ja ajaloo haakumispunktiga. Tulemuseks on ühe olulisima, tänapäeva piibliteadlaste poolt legendiks peetava, piibliloo näitamine selle enda valguses.
Teemad: Religioon
 
TAEVAS JA PÕRGU Hind: 9.90 € 4.95 €
Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
Mis on põrgu? Kas põrgu on olemas? Mis juhtub pärast surma? Selliseid elutähtsaid küsimusi käsitleb käesolev raamat. Toetudes Vanale ja Uuele Testamendile ning kiriklikule õpetusele uurib autor põrgu "tekkelugu" ja tähendust ajaloos ja tänapäeval. Selle põhjal jõutakse järeldusele, et ettekujutus põrgust kui igavese hukatuse paigast ei pärine Pühakirjast. Teoloogiliste arutluste teel põhjendab autor, miks ei sobi põrgu põhimõtteliselt kokku piibelliku ilmutusega armastavast Jumalast. Jumala kõikvõimas ja igavene armastus, on kindlasti suurem kui "igavene" põrgu. Igavese armastuse külgetõmme on tugevam kõigist teistest jõududest, nii et kui inimene näeb Jumalat palgest palgesse, pöördub ta paratamatult oma vabaduses Jumala poole.
Teemad: Religioon, Soodus
 
Jeesuse elutee 14 peatust Hind: 10.32 € 8.26 €
Nolte, Eva-Maria, Wrembek SJ, Christoph Lisa ostukorvi
Võttes aluseks lähtepositsiooni, et Jeesuse elu viis ta ristile, otsib Christoph Wrembek naatsaretlase tegudest ja sõnadest märke, mis juba viitavad hukkamõistvale otsusele ja ristile, kuna Jeesus ei pidanud kinni Moosese Toora ainulisest mõõdupuust. Seejuures liigub autor teadlikult traditsioonilise ristitee 14 peatust mööda, lisades sellele sama arvu sündmusi Jeesuse elust.
Teemad: Religioon, Soodus
« tagasi