Kirjastuse Maarjamaa raamatud
 
Matteuse evangeelium Hind: 5.90 €
  Lisa ostukorvi
Piiblit loeme valjult paljudes paikades - kogudustes, kodudes, haiglates jne. Liigendatud tekst tahab olla ettelugejale abiks ja sellepärast võiks käesoleva proovitrüki allpealkirjaks olla Ettelugemispiibel.
Keele poolest jääb käesolev tõlge 2009. a. ilmunud Psalmide sihiasetuse juurde: anda tekst, mida eestlasel on hea lugeda, laulda ja kuulata. Üldjoones on jälgitud 1992. a. ilmunud soomekeelse Piibli valikuid.
Teemad: Religioon
 
Anführung zu der Estnischen Sprach Hind: 3.50 €
Stahl, Heinrich Lisa ostukorvi
Esimene katse eesti keele grammatika ja sõnaraamatu koostamiseks - Tallinnas sündinud kirikuõpetaja Heinrich Stahli sulest - ilmus aastal 1637, kuid sellest on säilinud vaid väheseid eksemplare. Käesolev faksiimileväljaanne teeb selle ajaloolise dokumendi kättesaadavaks kõigile, keda huvitab eesti keele rada läbi aegade.
Teemad: Keeleteadus
 
Riik ja kirikud 1940-1991 Hind: 3.95 €
Salo, Vello Lisa ostukorvi
Okupatsioonivõimude võitlus kirikute vastu oli rangelt salastatud. Poole sajandi jooksul kuhjunud andmestik on praegu küll kõigile kättesaadav, kuid selle teaduslik läbitöötamine nõuab veel aastaid. Käesolev lühiülevaade pakub ajaloohuvilisele põhilist teavet kirikutevastase võitluse käigu kohta.
Teemad: Ajalugu, Religioon
 
Laulude laul Hind: 10.90 €
  Lisa ostukorvi
Laulude laul – üks neljast Saalomonile kui «kõige targemale inimesele» omistatud raamatust Piiblis - on armastuse väge surma omaga võrdsena ülistav luulepõimik 3. sajandist e. Kr. Laulude laulu uustõlget tutvustab siin Vello Salo kommentaar, tuues võrdluseks eestindused aastatest 1739, 1939, 1969, 1996.
Teemad: Religioon
 
Psalmid Hind: 10.90 €
  Lisa ostukorvi
Maarjamaa Piibel 1. Pirita psalter.

Uus tõlge tahab vahendada võimalikult originaalilähedasel kujul kogu Lauluraamatut, jättes välja hilisemad lisad - sealhulgas psalmide pealkirjad ja salminumbrid.
Psalter on põhiliselt palve- ja meditatsiooniraamat, esmajoones üksikisikule mõeldud "lugemisraamat". Käesolev väljaanne ongi laotud lugemis- või ettelugemistekstina, "luulekoguna"; jaotus ridadeks ja stroofideks on tõlkijatelt, tõstmaks esile laulu liigendust, mõnikord ka kordusi ja refrääne.