johannes.ee

Johannes Esto Ühingu kirjastusel on ilmunud uus raamat jesuiidipaater Christoph Wrembekilt: Jeesuse elutee 14 peatust. Raamatut kaunistavad Eva-Maria Nolte värvilised illustratsioonid. Suurepärane pühadekingitus!

---

Eva-Maria Nolte / Christoph Wrembek

Jeesuse elutee 14 peatust

Võttes aluseks lähtepositsiooni, et Jeesuse elu viis ta ristile, otsib Christoph Wrembek naatsaretlase tegudest ja sõnadest märke, mis juba viitavad hukkamõistvale otsusele ja ristile, kuna Jeesus ei pidanud kinni Moosese Toora ainulisest mõõdupuust. Seejuures liigub autor teadlikult traditsioonilise ristitee 14 peatust mööda, lisades sellele sama arvu sündmusi Jeesuse elust.

Kõik 14 peatust on ühesuguse ülesehitusega: algusesse seab Wrembek piibliteksti, mille ta on ise kreeka keelest tõlkinud ja mis paneb kuulatama, kuna ta ei kasuta tavapäraseid sõnu. Sellele järgneb ajaloolise ja religiooniloolisese tausta teaduslik tutvustus ning seejärel meditatiivne mõtisklus vastava piibliteksti üle, üha uutes erinevates vormides. Nii võime kaasa elada Peetruse vestlusele rooma pealiku Korneeliusega või Jeesuse ema Maarja vestlusele Maarja Magdaleenaga. Iga peatuse lõpus võtab mõtted kokku palve, mis keskendub isiklikule, eksistentsiaalsele aspektile. Kunstnik Eva-Maria Nolte on 14 pildil illustreerinud kujukalt ja peenetundeliselt iga peatust. Kasutades joonistuse ja akvarelli segatehnikas illustratsioonidel värvi teadlikult napilt ja ainult kindlates kohtades toob ta silme ette need konfliktsituatsioonid, millel rist on peaaegu alati juba märgatav.

- - -

 

 

---

Urmas Tamm
kirjastuse juhataja