johannes.ee

Tere!

Kätte on jõudnud aeg, kus aasta kokkvõtete tegemise kõrval on sobilik teha plaane uueks aastaks. Miks mitte alustada aastat toreda üritusega?

Teisipäeval, 7. jaanuaril toimub Johannes Esto Ühingu majas, Tartus, Näituse 3, jesuiidipaater Christoph Wrembeki raamatu "Taevas ja põrgu" esitlus. Autor on ise kohal, esineb teemakohase ettekandega ja on valmis vastama küsimustele. Kõik huvilised on oodatud!

---

Christoph Wrembek SJ

TAEVAS JA PÕRGU

Mis on põrgu? Kas põrgu on olemas? Mis juhtub pärast surma? Selliseid elutähtsaid küsimusi käsitleb käesolev raamat. Toetudes Vanale ja Uuele Testamendile ning kiriklikule õpetusele uurib autor põrgu "tekkelugu" ja tähendust ajaloos ja tänapäeval. Selle põhjal jõutakse järeldusele, et ettekujutus põrgust kui igavese hukatuse paigast ei pärine Pühakirjast. Teoloogiliste arutluste teel põhjendab autor, miks ei sobi põrgu põhimõtteliselt kokku piibelliku ilmutusega armastavast Jumalast. Jumala kõikvõimas ja igavene armastus, on kindlasti suurem kui "igavene" põrgu. Igavese armastuse külgetõmme on tugevam kõigist teistest jõududest, nii et kui inimene näeb Jumalat palgest palgesse, pöördub ta paratamatult oma vabaduses Jumala poole.

- - -

 

 

---

Urmas Tamm
kirjastuse juhataja