johannes.ee

Teatame uute raamatute ilmumisest. Tellida saab meie kodulehelt, samuti on need saadaval raamatukauplustes.

---

 

Priit Rannut

Mälestused

Priit Rannuti (1919-2010) värvikas kogum mälupilte Eesti elust, olmest ja kultuuritegelastest Eesti Wabariigi algusaastatest kuni taasiseseisvumiseni: elust Hiiumaal, õpingutest Tartus Treffneris ja ülikoolis, ajateenistusest Eesti Kaitseväes, tegemistest sõja-aja Tallinnas, koolitusest Talgre ja Kalmuse telegrafistide rühmas Eesti iseseisvuse taastamiseks,GULAGi aastatest Kaug-Põhjas, kiriklikust noortetööst ilmikuna ja vaimulikust tööst pastorina Märjamaal ning Nissis.

- - -

 

 

Christoph Wrembek SJ

TAEVAS JA PÕRGU

Mis on põrgu? Kas põrgu on olemas? Mis juhtub pärast surma? Selliseid elutähtsaid küsimusi käsitleb käesolev raamat. Toetudes Vanale ja Uuele Testamendile ning kiriklikule õpetusele uurib autor põrgu "tekkelugu" ja tähendust ajaloos ja tänapäeval. Selle põhjal jõutakse järeldusele, et ettekujutus põrgust kui igavese hukatuse paigast ei pärine Pühakirjast. Teoloogiliste arutluste teel põhjendab autor, miks ei sobi põrgu põhimõtteliselt kokku piibelliku ilmutusega armastavast Jumalast. Jumala kõikvõimas ja igavene armastus, on kindlasti suurem kui "igavene" põrgu. Igavese armastuse külgetõmme on tugevam kõigist teistest jõududest, nii et kui inimene näeb Jumalat palgest palgesse, pöördub ta paratamatult oma vabaduses Jumala poole.

- - -

 

 

Anselm Grün

Alandlikkus ja jumalakogemus. SILMAJA 13

Käesolev raamat on võrratu toetuskõne Jumala otsimisele inimeseks olemises ja tema kogemiseks oma elus. See õnnestub kõige paremini, kui võtame iseendid niisugustena, nagu oleme. Selleks on vaja julgust ja eelkõige valmisolekut iseenda eluga silmitsi seismiseks ja alandlikkusega Jumala poole pöördumiseks.
See varajane Anselm Grüni teos, mis on nüüd taas saadaval, peegeldab kloostrivanemate tarkust ja nende sõnu alandlikkuse kohta.
Anselm Grün tutvustab alandlikkuse toimet ja näitab, kuidas võime jõuda alandliku hoiakuni. Nii võib kloostrivanemate elutarkus aidata meil iseennast leida ja Jumalat kogeda.
 

---

Urmas Tamm
kirjastuse juhataja