johannes.ee

Head sõbrad,

Johannes Esto Ühingu kirjastusel on ilmunud uus raamat: Anselm Grün, Mida ma tahan?

---

Anselm Grün

Mida ma tahan?

Julge otsustada!
 Paljudel inimestel on raske otsuseid vastu võtta. Ja pole vahet, kas tegemist on argiste otsustega või sellistega, mis võivad muuta kogu senist elukäiku.
 Anselm Grün julgustab selles raamatus lugejaid usaldama oma võimet teha õige valik. Ta vaatleb takistusi, mis meie otsustusjulgust halvata võivad, ja osutab sellele, kui suurt osa võib otsuste langetamise juures mängida vastutustunne.
 Anselm Grün näitab meile, et õigete otsuste tegemise aluseks on oma soovide ja vajaduste tundmine. Otsuse langetamise protsessi muudavad kergemaks rituaalid, mida järgime, ja konkreetsed harjutused.

_ _ _

 

---

Urmas Tamm
kirjastuse juhataja