johannes.ee

Taas on saadaval Norman Vincent Peale´i "Positiivse mõtlemise jõud", ilmus teine trükk.

See viiskümmend aastat tagasi kirjutatud raamat on aja jooksul leidnud tee miljonite lugejateni üle maailma ning aidanud neil oma elu paremini korraldada ja usus kasvada.

---

Norman Vincent Peale

Positiivse mõtlemise jõud

Raamat on kantud sügavast murest inimeksistentsi piinade, raskuste ja heitluste vastu. Ta ei kutsu meelerahu saavutama mitte selleks, et antud elu eest kaitstud vaikusesse pageda, vaid et luua sellest energiakeskus, millest saame konstruktiivset isiklikku- ja ühiskondlikku elu ajendavat jôudu. Raamat ôpetab positiivset môtlemist, mis ei ole kuulsuse, rikkuse ja vôimu saavutamise vahendiks, vaid on usupraktikaks, mille abil kaotustest üle saada ning elus olulisi väärtusi luua. See ôpetab karmi, distsipliini nôudvat elulaadi, mis pakub aga suurt rôômu inimesele, kes on võitu saanud iseendast ja ilmas valitsevatest rasketest oludest.

Raamatu eesmärgiks on pakkuda välja meetodeid ning tuua näiteid, mis tôendavad, et ennast ei tule millegi poolt lööduks tunnistada, et te suudate saavutada meelerahu, parema tervise ja energia katkematu juurdevoolu.
Õppides hädasid môtlemisest kôrvaldama, keeldudes neile vaimselt allumast ja suunates vaimujôu läbi oma môtete, vôime kôrgemale tõusta barjääridest, mida tavaliselt ületada ei suudeta.

_ _ _

 

Külastage Johannes Esto Ühingu kirjastust ka Facebookis

---

Urmas Tamm
kirjastuse juhataja