johannes.ee

Käesolev teos “Türgi. Teekond läbi Türgi tsivilisatsiooni ajaloo” on  
Haljand Udamil (1936–2005), meie orientalistika suurmehel, juba kolmas  
raamat, mis paraku ilmub postuumselt. Autor kasutas käsikirja koostamisel  
väga arvukaid allikaid ja seda eristab, nagu tema puhul ikka, eruditsioon  
ja sügavad teadmised, objektiivne ja sõltumatu sündmuste ning nähtuste  
käsitlemine.

 ---

Haljand Udam

TÜRGI. Teekond läbi Türgi tsivilisatsiooni ajaloo

…türgi hõimude tungimine Läände on viimase aastatuhande vältel olnud üks olulisemaid maailma ajalugu kujundanud tegureid.
 ***
 Keskaja inimesed oskasid mõista ajaloosündmuste ja samuti oma tegude sümboolset ja igavikulist tähendust. Tänapäeva inimese teadvus liigestab maailma teistmoodi - Euroopaks ja Aasiaks, mis on teineteise vastandid. Kuid on võimalik vaadelda Euraasiat ka kui tervikut, - siis ei asu Türgi mitte Lääne ja Ida vahelises tühjuses, vaid on selle mandri südamaa (heartland ) ja keskpaik, mis ühendab vastandid. Lääs on selle oikumeeni pelk ääreala (rimland ).

_ _ _

 

Johannes Esto Ühingu kirjastus Facebookis

---

Urmas Tamm
kirjastuse juhataja