johannes.ee
UUDISKIRI
Head Johannes Esto kirjastuse sõbrad!
On ilmunud uus raamat: Paul Tillich, Religioossed kõned. 

Selle raamatu on tõlkinud Kalle Kasemaa, Vallo Ehasalu, Arne Hiob, Ursula Vent ja Jaan Lahe. Soovime raamatut esiteda teisipäeval 10. novembril kell 13.00 Tallinnas Jaani kirkus ja neljapäeval 19. novembril kell 17.00 Tartus Johhannes Esto Ühingu majas. Kõik huvilised on teretulnud.

 

Paul Tillich, Religioossed kõned


„Religioossed kõned” koondavad Tillichi kolme algul eraldi ilmunud jutlustekogumikku: „Sügavuses on tõde” (1952), „Uus olemine” (1957), „Igavene praeguses” (1964). Raamat sisaldab erinevale kuulajaskonnale suunatud jutlusi, ettekandeid ja kõnesid ning sobib seetõttu Tillichi mõtlemist tutvustama ka laiemale publikule. Piiblitekste aluseks võttes ja neid kaasaja kontekstis mõtestades käsitleb Tillich tänapäevalgi aktuaalseid sotsiaalseid, kultuurilisi ning inimelu ülimalt isiklikke, eksistentsiaalseid probleeme. Peateemaks on inimeseksolemise mõte; ajalikkuse ja igavikulisuse paradoks, millesse inimene on asetatud. Tillich püüab sõnastada usu tuuma kaasaegse inimese jaoks, arutledes religiooni kesksete mõistete tähenduse üle tänapäeval. Millest õieti kõneldakse, kui räägitakse Jumalast, patust ja lunastusest? Mis on nende mõistete tegelik sisu ja kas need on ka tänapäeval kasutatavad? Tillichi peamine siht on näidata, et inimeksistentsi tõde on hoomatav ainult isikliku usu ja ratsionaalse mõistuse ühinemise ja kokkusulamise kaudu. Raamat pakub kristliku usu ja inimeksistentsi sügavat analüüsi, mis aitab paremini mõista nii sekulaarset kultuuri kui ka kristlikku religiooni.

Külastage meie uuenenud kodulehekülge. http://www.johannes.ee/

Ilusat sügist!

Urmas Tamm
kirjastuse juhataja