johannes.ee
UUDISKIRI NR 6
Austatud Johannes Esto kirjastuse sõbrad!

Advendiaeg on peagi käes. Meie kirjastusel on ilmunud kaks raamatukest, mida nüüd lahkesti soovitame: saksa jesuiit, meie ühingu kauaaegne toetaja Christoph Wrembek arutleb kolmainu teema üle; Eevi Ploomipuu meenutab jõuluaega mõnikümmend aastat tagasi.
Jaan Toomingu luuletuste ja mõtiskluste kogumiku "Valge pilv ja rohukõrs" loodame valmis saada Rahvusraamatukogus toimuvaks jõulumüügiks (11.-15. detsember). Vt. "Ilmumas raamatud"

Christoph Wrembek SJ, Kõigepühamast kolmainust

Usust rääkides kasutame maisest tegelikkusest pärit kujutluspilte ja mõisteid. Teisiti ei saa. Kui me aga need kujutluspildid Jumalale üle kanname, tekitab see paratamatult väärarusaamu. Aastaid Eestis tegutsenud jesuiitpreester Christoph Wrembek arutleb käesolevas raamatukeses, kuidas ja milliste mõistete abil tuleks rääkida Kolmainsusest, mis on kristliku usu üks põhjapanevaid õpetusi. Raamat aitab tänapäeva kristlastel mõista, mida õieti tähendab Jumala „kolmainsus“ ja miks on see üleüldse oluline.
Loe lisa: http://estoraamat.ee/book.php?code=72
Eevi Ploomipuu, Tõsised jõulud

Käesolevas pisikeses väljaandes soovin avaldada mõttekilde ajast 25–30 aastat tagasi. Jutustan enda kogemusi-mälestusi toonastest jõuludest. Tahan viidata sündmustele, mis karastasid meie usku igapäevases elus. Räägin jõuludest, mis olid üldsusele varjatud, kuid usklikele väga olulised sündmused. Jutustan inimeste tolleaegsest igatsustest tõeliste jõulude järele. Igale koosviibijale, ka kõige vanemale, pöörati jumalakojas erilist tähelepanu, soovides et nad leiaksid tõeliselt Jõululapse – Jeesuse –oma südames. Ligimese usklikuks saamise eest palvetati tõsiselt, selle nimel ohverdati unetuid öötunde oma vaikses kambris.
Loe lisa: http://estoraamat.ee/book.php?code=70
Jätkuvalt on kirjastuse kodulehel terve rida SOODUSPAKKUMISI

Rubriigis "väga soodsalt" leiate raamatuid erinevatest valdkondadest tõeliselt hea hinnaga.
Loe lisa:http://www.estoraamat.ee/books.php?cat=2
Urmas Tamm
kirjastuse juhataja