Fritz Riemann
 
Autoril on 5 raamatut:
Abistava partnerluse põhivormid. Psühhonanlüütilised artiklid Hind: 9.90 €
Riemann, Fritz Lisa ostukorvi
Mida rohkem õpitakse tundma ala, mille teljeks on abistav suhe teiste inimestega, seda selgemini joonistuvad välja kaks põhijäreldust:
esiteks ilmneb, et kui tahetakse leida tee abivajaja juurde, sobib sageli tema olemusest üsna erinev suhtlusviis;
teiseks tunnetatakse üha rohkem iseenda ja abivajaja vastastikuse mõju paratamatust.
Teemad: Eluabi, Psühholoogia
 
Astroloogia on eluabi õpetus Hind: 11.90 €
Riemann, Fritz Lisa ostukorvi
Selles raamatus vahendab Fritz Riemann vastutusrikka astroloogilise nõustamise kogemusi. Ta on veendunud, et astroloogiat arukalt tõlgendades suudab inimene iseennast ja teisi paremini mõista, selgitada välja sättumus, võimalused ja ohud, ent mingit abi ei näe ta ´õnne´ või ´ebaõnne´ fatalistlikest ennustustest.
Teemad: Psühholoogia
 
Võime armastada Hind: 9.90 €
Riemann, Fritz Lisa ostukorvi
Tuntud psühhoanalüütik Fritz Riemann käsitleb isikuvabadust ja isiklikku vastutust inimkooslustes läbi armastuse prisma. Elu peamine nõue on Riemanni järgi vastutus elu eest - lootmata, et miski iseenesest toimiks.
See sisaldab vastutust kasvatada varasest lapseeast alates võimet armastada ning luua ikka ja jälle inimlikku soojust ja lähedust pakkuvad tingimused selleks, et armastamise võime tärkaks ka seal, kus armastusest on olnud puudus.
Teemad: Psühholoogia
 
Vananemise kunst Hind: 11.90 € 5.95 €
Riemann, Fritz Lisa ostukorvi
Vanaduse lähenedes kerkivad inimese ette uued küsimused, elu nõuab hoiakute ja mõtlemise muutust. Vanadus ei tohiks olla eluperiood, mil elatakse veel vaid mälestustest ning ainsaks huviks on omaenese tervis.
Tänapäeva inimesel on mõneti raskem valmistuda vanaduseks ja surmaks. Varem jäeti paljud asjad Jumala, saatuse või looduse hooleks. Nüüd aga arvatakse, et suur osa sellest, mida varem peeti saatuseks, sõltub inimesest endast ning me ise juhime oma elukäiku. Seepärast on meie aja inimestel niivõrd raske leppida paratamatuga.
Teemad: Psühholoogia
 
Hirmu põhivormid Hind: 12.90 €
Riemann, Fritz Lisa ostukorvi
Fritz Riemann õppis Leipzigis ja Berliinis psühholoogiat ning psühhoanalüüsi. Ta oli üks Müncheni Psühholoogia ja Psühhoteraapia Instituudi rajajaid. Ta töötas seal õppejõuna, õpetades ka psühhoanalüüsi. Tal oli oma psühhoteraapia praksis. Teenete eest psühhoanalüüsi alal valiti ta New Yorgi Ameerika Psühhoanalüüsi Akadeemia auliikmeks. Selles raamatus esitab autor inimese eksistentsile olemuslikest põhihirmudest lähtudes õpetuse iseloomust, mis väljub erialastest raamidest ja annab laiemale lugejaskonnale ettekujutuse psühhoanalüütilisest praktikast. Autori “põhivormid” – skisoidsed, depressiivsed, sundustega ja hüsteerilised isikud – on saanud psühholoogia kindlaks koostisosaks.
Teemad: Psühholoogia
« tagasi