Viktor E. Frankl
Viktor Emil Frankl sündis 1905.a. 26.märtsil Viinis - linnas, kus elasid ja töötasid psühhoanalüütikud Sigmund Freud, Alfred Adler ja Carl Gustav Jung. Kuulsate viinlaste panuse esiletõstmiseks ja eristamiseks on Freudi hakatud nimetama Viini esimese psühhoteraapilise koolkonna loojaks, Alfred Adleri "individuaalset psühholoogiat" Viini teiseks psühhoteraapiliseks koolkonnaks ning Viktor Franklit Viini kolmanda psühhoteraapilise koolkonna rajajaks.

Noore Viktor Frankli esimesed publikatsioonid ilmusid 1924.a. ajakirjas "Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse" ja 1925.a. ajakirjas "Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie". Kuni 1927.a. osales ta aktiivselt Adleri ideedele toetuvas individuaalpsühholoogia seltsis, mille vaateid ta hiljem oma töödes kriitiliselt analüüsib.

1928. aastal asutas Viktor Frankl Viinis noorte nõustamiskeskuse, mida ta juhtis kuni 1938. aastani. Samal ajal töötas ta ka Viini ülikooli neuropsühhiaatria kliinikus. Aastatel 1938-1941 töötas ta Viini Juudi haigla neuropatoloogi ja psühhiaatrina, hiljem sama haigla neuroloogia osakonna juhatajana.

1930. aastal kaitses Viktor Frankl doktori kraadi arstiteadustes. Uue psühhoteraapilise koolkonna - logoteraapia ja eksistentsiaalse analüüsi algsed ideed avaldas ta möödunud sajandi kolmekümnendate aastate lõpul ilmunud meditsiiniajakirjades. Esimese raamatu "The Doctor and the Soul" (Doktor ja hing) käsikiri valmis II maailmasõja eelõhtul, kuid jõudis esmakordselt trükki alles 1955.a. USA-s. Olulise jälje Viktor Frankli vaadete kujunemisele jättis sõda: aastad 1942-1945 veetis ta koonduslaagrites, jagades miljonite teiste juutide saatust. Hiljem on ta seda aega iseloomustanud hinge vastupidavuse kehastusena olukorras, kus vaim ja keha olid rusudes ja kannatasid. Samast perioodist pärineb sügavalt läbitunnetatud tõde: "inimene, kellel on mille nimel elada, kannatab välja ükskõik millise - kuidas" (Mõtte esmase sõnastamise au kuulub Nietzschele). Koonduslaagris jälgis Frankl, kuidas reageerivad inimesed erakordsetele kannatustele. Ta tõdes, et kuigi enamus murdus ning eelistas alistuda, leidsid mõned siiski võimaluse säilitada oma hingeline väärikus ja inimlik suhtumine teistesse. Need olid isikud, kes pöörasid Frankli arvates oma tragöödia triumfiks. Koonduslaagris kogetu põhjal kirjutas ta 1946.a. raamat "Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager". Kuigi Viktor Frankl ise arvas, et selline raamat ei too talle ei edu ega kuulsust, on seda teost välja antud juba üle 2,5 miljoni eksemplari.

40-ndate aastate lõpp oli Franklile loominguliseks kõrgperioodiks. Aastatel 1946-1950 avaldas ta üksteise järel kaheksa logoteraapia alast teost. 1947.a. sai Viktor Franklist Viini neuroloogilise haigla ja polikliiniku direktor ning Viini ülikooli õppejõud. 1950.a. kaitses ta doktori kraadi filosoofias ning asus juhtima Austria arstide-psühhoterapeutide ühingut. 60-ndatel aastatel tõlgiti enamus tema teoseid inglise keelde ning temast sai paljude Ameerika ülikoolide oodatud õppejõud.

Viktor Frankl on kirjutanud üle 30 raamatu ja hulgaliselt artikleid. Tema peamised teosed on "The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy" (Doktor ja hing: psühhoteraapiast logoteraapiani), "Man´s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy" (Inimene otsib tähendust: sissejuhatus logoteraapiasse), "Psychotherapy and Existentialism: Selected Papers on Logotherapy" (Psühhoteraapia ja eksistentsialism: Valitud artiklid logoteraapiast), "The Will to Meaning: Foundations and Applications of Logotherapy" (Mõttetahe: logoteraapia alused ja rakendused), "The Unconcious God: Psychotherapy and Theology" (Alateadlik jumal: psühhoteraapia ja teoloogia), "The Unheard Cray of Meaning" (Kuulmatu karje tähenduse järele: psühhoteraapia ja humanism). Oma elutöö kohta on Viktor Frankl ise kirjutanud järgmist "Ma näen oma elu mõtet selles, et aidata inimestel näha nende elu mõtet" (The Will to Meaning, 1988, lk 160)
 
Autoril on 1 raamat:
Mõttetahe. Valitud ettekanded logoteraapiast Hind: 9.90 €
Frankl, Viktor E Lisa ostukorvi
Neuroloog ja psühhiaater Viktor E. Frankl on logoteraapia rajaja. See on psühhoteraapia kolmas Viini koolkond. Raamat sisaldab Frankli tähtsamaid ettekandeid, mis tähistavad tema teaduslikku arenguteed. Kõik artiklid käsitlevad üht teemat: inimene mõtte, logose otsingul.
Teemad: Psühholoogia
« tagasi